menu

Teambuilding/Groepsactiviteiten (maatwerk)

Teambuilding is het uitvoeren van gerichte interventies met als doel het functioneren van de groep te verbeteren. Het gaat dan om de wijze waarop taken uitgevoerd worden en het verbeteren van het interpersoonlijke en de ‘problem-solving’ vaardigheden.

Een Nederlandse term voor teambuilding is teamontwikkeling.

De activiteiten bij teambuilding hebben de vorm van oefeningen, rollenspellen of groepsgesprekken.

Teambuidling is dus meer dan het “doen van spelletjes”. Het is een systematisch proces voor het ontwikkelen van groepen tot (h)echte teams. De groepsdynamica levert de bouwstenen voor dit teambuildingsproces.

Wanneer teambuilding?
- als de prestaties van de afdeling of het team achterblijven
- als er conflicten in het team zijn
- als de besluitvorming verbeterd moet worden
- als de teamcohesie verbeterd moet worden
- als doelen niet helder zijn
- als de team vaardigheden te wensen overlaten

Gebruik teambuilding dus als middel om de effectiviteit en de onderlinge binding van een team te versterken.

Teambuildingsoffertes op aanvraag.

Ook scholen bieden wij maatwerk.

Neem direct contact op.

Vorige pagina

Contact

De Heldense Bossen 6
5988 NH Helden

Trainer

Damion Penningnieuwland